آرشیو ماهانه: نوامبر 2016

534751_851.jpg

۱۰ اسموتی فصلی برای زمستان

جرعه های فوق العاده برای چشیدن مزه این فصل کاکائو و آب سیب را فراموش کنید. این دستورالعمل های اسموتی همه چیز را برای گذراندن یک زمستان راحت، مهیا می کنند. از کدو تنبل...

534882_733.jpg

سال نوری چیست؟

در حالی که بیشتر نقاط کیهان رمزآلود و بکر باقی مانده اند، حقیقت این جمله برایمان بسیار آشکار است: فضا بزرگ است، بسیار بزرگ… برای تعیین کمیت گستره ی کیهان، اخترشناسان معمولا به پدیده...