آرشیو ماهانه: آگوست 2015

409195_692.jpg 0

آیا میدانید؟ (سرس سوم)

فضولترین پرندگان و حیوانات یعنی مرغ عشق ها بیستر از انسانها طلاق میگیرند. علت اصلی بالا بودن نسبت طلاق در میان مرغ عشق ها، متهم شدن مرغ عشق های ماده از سوی مرغ عشق...