آرشیو ماهانه: آوریل 2015

350482_295.jpg 0

اسکن مغز حیوانات با آبرنگ (عکس)

اسکن مغز ، اسکن مغز حیوانات با آبرنگ : تصاویر عصبی از مغز های مختلف حیوانات از گروه فیزیولوژی در دانشگاه ویسکانسین مدیسون، دانشگاه ایالتی میشیگان، و موزه ملی بهداشت و پزشکی است که...